Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs

Kort fortalt

Norlandia Nissebo er en barnehage i Bodø kommune, med 17 ansatte og 50 plasser fordelt på 2 avdelinger.


Blånissan

0-3 år

Rødnissan

3-6 år

Hvorfor velge Norlandia Nissebo?

Omgitt av skog og fjære, erfarne ansatte og trygge relasjoner får barnet ditt et godt grunnlag for utvikling hos oss. Leken er hjertet av all vår læring.

Vi lytter til barna og gir dem en stemme, for vi vet at hver eneste lille stemme kan forme store ideer og spennende muligheter. Barnehagen vår er et sted hvor hvert enkelt barn blir sett, forstått og føle seg inkludert. 

Et inkluderende felleskap
Alle barna blir sett og ønsket velkommen hver morgen. Vi er tilstede i lek og hverdagssituasjoner, og vi observerer samspill og at alle er inkludert i det som skjer. Vi øver med barna på hvordan vi kommer inn i leken og hvorfor det er viktig at alle finner sin plass i leken.

Alle skal oppleve å ha gode lekekamerater. I tillegg får alle barna bidra i hverdagsaktiviteter og på den måten føle seg betydningsfulle. 

Trygg og god kommunikasjon 
Vi er dedikerte til å skape et godt samarbeidsmiljø med dere foreldre og foresatte, og sammen finner vi den beste måten å veilede barnet. Gjennom våre hyggelige samtaler når du leverer og henter barnet ditt, og gjennom appen MyKid, deler vi dagens små og store eventyr.

Det er viktig for oss at du føler deg oppdatert og inkludert i hva som skjer når barnet ditt er hos oss. 

Noe av det vi liker best

  • At vi har ansatte med lite sykefravær
  • At vi har trygge relasjoner og nære ansatte
  • At vi har et fantastisk nærmiljø med skog og fjære
  • At vi har fokus på læring gjennom lek
  • At vi har god foreldredialog og digital app
  • At vi er en fullkostbarnehage
  • At barna får utfordre seg motorisk i uteleken og gjennom aktiviteter som turer, yoga og dans

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming