Foreldremedvirkning

Helhet i hverdagen

Et godt samarbeid mellom barnehagen og hjem vil være en viktig faktor for at ungene skal føle helhet i hverdagen.

Foreldrene i barnehagen er de som mottar våre tjenester, og vi ønsker å være tilgjengelige og imøtekomme deres ønsker så langt det lar seg gjøre, uten at det går ut over det vi ønsker å gi hvert enkelt barn og barnegruppa som helhet. Det er foreldrene som kjenner barna sine best, derfor er det viktig med en god dialog mellom dem og personalet i barnehagen. Vi vet at det å være mor og far en sårbar og ansvarsfull rolle, og vi har stor respekt for dette. Ærlighet blir et viktig stikkord i foreldresamarbeidet.

Foreldrekaffe

Foreldremøter

Foreldresamtaler