Avdelinger

Nissebo er en 2-avdelings barnehage, med småbarnsavdeling. Vi jobber mye i aldersdelte grupper og grupper på tvers av alder.

Rødnissan (3-6 år)

Rødnissan er  i år delt inn i tre grupper;

Førskolegruppen ( barn f. 2014 )

Fjellrose (barn f.2015) 

Månetoppen (barn f. 2016)

 

Blånissan (0-3 år)

Blånissan er delt inn i to grupper;

 Krekling (barn f. 2017)

 Blåne  ( barn f. 2018 )