Avdelinger

Nissebo er en 2-avdelings barnehage, med småbarnsavdeling. Vi jobber mye i aldersdelte grupper og grupper på tvers av alder.

I Nissebo barnehage har vi to avdelinger; Blånissan 0-3 år og Rødnissan 3-6 år, som innad har aldersinndelte grupper. Hver gruppe har faste voksne. Når ei barnegruppe flytter fra småbarns- til storavdelingen følger også minst en av de primærvoksne som er tilknyttet gruppen sammen med barna, for å opprettholde trygghet og stabilitet.

Hos oss i Nissebo jobber vi for at «alle skal kjenne alle» - både barn og voksne. Barna besøker hverandres avdeling og de ansatte hjelper hverandre ved behov, uavhengig av hvordan avdeling man jobber på.

 

Vi mener at det er viktig at barna skal oppleve progresjon i barnehagens innhold de årene de går i barnehagen, og vi legger til rette for at barn i alle aldersgrupper får varierte leke-, aktivitets- og læringsmuligheter (se progresjonsplanen til Nissebo barnehage)

 

På begge avdelingene blir god tid til lek prioritert, da vi anser leken som barnas viktigste aktivitet. (Se Rammeplan og årsplan) Det betyr at dagsrytmen legges på en slik måte at barnas lek avbrytes minst mulig, og at det tas individuelle hensyn. Det kan for eksempel bety at vi har fruktmåltidet som en matstasjon der barna kan komme gruppevis å spise litt, eller at de som har hytte under bordet kan få litt frukt dit. Eller at den som har bare litt igjen å perle får avslutte før han/hun kommer til samlingsstunden.

 

Rødnissan (3-6 år)

Rødnissan er  i år delt inn i tre grupper;

Førskolegruppen ( barn f. 2014 )

Fjellrose (barn f.2015) 

Månetoppen (barn f. 2016)

 

Blånissan (0-3 år)

Blånissan er delt inn i to grupper;

 Krekling (barn f. 2017)

 Blåne  ( barn f. 2018 )