Om Norlandia Nissebo barnehage

Nissebo er 2 avdelings barnehage som ligger på Alstad ca 3 km fra Bodø sentrum. Barnehagen ligger fint til med nydelig utsikt mot Saltenfjorden og Børvasstindene. Vi jobber mye i små aldersdelte grupper med faste voksne tilknyttet gruppene. Nærmiljøet gir mulighet for turer til fjære, skog, akebakker og lekeplasser.

Nissebo ble startet opp høsten -86 i et bolighus ved Nordlandsykehuset. Vi flyttet til Alstad i desember 2004, og ble da en del av Norlandiabarnehagene.

I Nissebo har vi 2 aldersdelte avdelinger. Hver avdeling har 6 ansatte, 3 pedagoger og 3 assistenter. Vi jobber mye aldersdelt med faste voksne tilknyttet gruppene. Alle ansatte har lang erfaring med å jobbe i barnehage. Vi har ei stabil personalgruppe, med allsidig utdannings- og erfaringsbakgrunn. Alle pedagogene har universitetsutdanning. I tillegg er 4 av de ansatte fagarbeidere.

Lokalet som barnehagen ligger i er godt funksjonell for barnehage. Rommene er åpne og lyse, med mange vindu som slipper inn dagslyset.

Vi har et variert uteareal med lekeapparater som er tilpasset alle aldersgrupper. Vi har også en grillhytte som vi bruker hele året. I gangavstand fra barnehagen ligger det mange fine turområder som vi bruker aktivt. Vi er opptatt av at barna skal få varierte opplevelser og utfordringer.


   

Vårt satningsområdet er sosial kompetanse med leken som et viktig verktøy. Vi legger til rette for fri lek både inne, ute og på turer. Lekegrupper bruker vi aktivt for å gi ungene utfordringer og mulighet for å utvikle sosial kompetanse. Vi mener leken er det viktigste verktøyet vi har i barnehagen for all læring. Lek utvikler den sosiale kompetansen, den språklige kompetansen, kompetansen om tall og former, gir motorisk erfaringer og ivaretar den psykiske helsen. Gjennom lek får ungene bearbeidet opplevelser og inntrykk og blir på den måten klare til å møte nye utfordringer. Vi har fokus på barns språk og språkforståelsen, noe som kan sees i sammenheng med den sosiale kompetanse.

 

Nissebo barnehage ble, sertifisert som en trafikksikker barnehage i 2015. Dette innebærer at vi har mye fokus på trafikksikkerhet i barnehagen og på turer utenfor barnehagen. Foreldrene må ta sin del av ansvaret gjennom å sikre barnet godt på tur til og fra barnehagen.

 ÅPNINGSTID. Barnehagen har åpent mandag-fredag 7.00-16.30. Lørdag, søndag, helligdager og offentlige høytidsdager er barnehagen stengt. Julaften, nyttårsaften er bhg. stengt og onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen fra 7.00 - 12.00 

 

 

 Link til norlandiabarnehagene på facebook:

https://www.facebook.com/pages/Norlandia-Barnehagene/230620783754418?fref=ts