Psykisk helse

I Nissebo tenker vi på barnas psykiske helse som like viktig som den fysiske. I det daglige handler det om å møte alle med respekt og anerkjennelse, slik at barna kjenner at de har egenverdi og tilhørighet, og at de er en viktig del av felleskapet.

Vi bruker også yoga som en metode for å finne ro i tanker og i egen kropp, og i oktober har vi tema for verdensdagen for psykisk helse som utgangspunkt for ekstra fokus på psykisk helse.

De ansatte i barnehagen har vært på kurs i yoga for barn 2-6 år #mediyogabarn