"Det viktigste er å få leke"

Hos oss i Nissebo har leken en sentral plass, vi ser på den som den viktigste aktiviteten for barna, leken for lekens egen skyld og også som en viktig arena for læring og utvikling. Vi tenker leken som en grunnleggende læringsform og vektlegger vennskap, relasjonsbygging og sosial kompetanse som områder som best erfares, læres og utvikles gjennom lek.

Vi tilrettelegger for lekende aktivitet i dagsrytmen, med variert tilbud av materiell og med barnas medvirkning i fokus. Sentralt står også de voksnes rolle som tilstedeværende, anerkjennende og lydhøre støttespillere, medspillere og veivisere i barnas lek.