Ansatte

Barnehagens ledelse

Merethe Tunstad

Stilling: Daglig leder
414 84 640
nissebo.barnehage@norlandia.com

Ansatt i nissebo barnehage siden 1986

Blånissan

Ragnhild Strømsnes

Stilling: Assistent

Ansatt i Nissebo barnhage siden 1986

Monika Hamlot

Stilling: Assistent

Ansatt i Nissebo barnehage siden 2011

Marit Eilertsen

Stilling: Pedagogisk leder

Ansatt i NIssebo barnehage siden 1997

Hildegunn Hamlot

Stilling: Pedagogisk leder

Ansatt i Nissebo barnehage siden 2008

Lena Aas

Stilling: Barnehagelærer

Ansatt i Nissebo barnehage 2019

Waeomani Sunom

Stilling: Fagarbeider

Rødnissan

Silje Lynghaug

Stilling: Assistent

Ansatt i Nissebo barnehage siden 2004

Julianne Pettersen

Stilling: Assistent
986 00 152
julianne.andrea@hotmail.com

Åse Helen Aanes

Stilling: Pedagogisk leder

Ansatt i Nissebo barnehage siden 1992

Isabel Pedersen

Stilling: Pedagogisk leder

Tove Dagfinnsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Ansatt i Nissebo barnehage siden 1986

Britt Hansen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Ansatt i Nissebo barnehage siden 2006

Simon Meek

Stilling: Barnehagelærer
941 92 390
simon_meek@hotmail.com

Maria Louise Hassum-Martinussen

Stilling: Barnehagelærer

Ansatt i Nissebo barnehage siden 2018 . FOR TIDEN I PERMISJON

Andre ansatte

Vigdis Lillebjerka

Stilling: Eier
94830891
vigdis.lillebjerka@norlandiabarnehagene.no